Wiedza o nowym paradygmacie dla następnej generacji

“Future on Friday”
- Pierwszy w historii nauki
jednolity opis całej Natury,
przedstawiony w serii video
publikowanych w każdy następny piątek.
(Najnowsze odcinki u góry listy;
aktualizowane 6 października 2019
)

*****************
Odcinek 16 "Historia globalnego klimatu"

Globalny klimat Ziemi odzwierciedla transfer energii kosmicznej do naszego Układu Słonecznego.
Z nowego paradygmatu:
1) Ujednolicona Fizyka Hierarchii Kosmicznej dostarcza dowolną rekonstrukcję globalnego klimatu.
2) Ona dostarcza również dokładne przepowiednie przyszłego rozwoju tego globalnego klimatu.
3) Ziemskie zasoby energii są znikome w porównaniu z tym globalnym przekazem energii kosmicznej.
*****************
Odcinek 15 "Nasza drgająca Ziemia"

Tektonika płyt skorupy ziemskiej jest wynikiem zderzenia Pra-Marsa z Ziemią 3507 milionów lat temu.
Z nowego paradygmatu:
1) Jednym z dynamiczych wyników zderzenia Ur-Marsa z Ur-Ziemią jest względna oscylacja jądra Ziemi.
2) Podstawowe drganie jądra Ziemi przebiega dzisiaj wzdłuż osi obrotu Ziemi.
3) Tektoniczne dryfowanie może przesunąć kontynenty o kilkaset kilometrów w ciągu niewielu milionów lat.
*****************
*****************
*****************
Odcinek Specjalny 2 "Zegar Kosmiczny i Kosmiczna Skala Czasu"

Konstrukcja super dokładnego zegara kosmicznego pokazującego wszystkie kosmiczne "godziny" od powstania Księżyca do dzisiaj.
Z nowego paradygmatu:
1) Kosmiczna Skala Czasu jest precyzyjnym protokołem czasowego przebiegu wszystkich wydarzeń kosmicznych.
2) Dokładność Kosmicznej Skali Czasu jest niezmiennie wysoka na wszystkich stopniach Hierarchii Kosmicznej.
3) Precyzja Kosmicznej Skali Czasu zależy jedynie od precyzji pomiaru Stałej Plancka.
*****************
*****************
Odcinek 14 "Antypodalna korelacja na Księżycu"

Antypodalna korelacja "mórz" księżycowych z kraterami poupadkowymi 8-go stopnia Hierarchii Kosmicznej Układu Słonecznego.
Z nowego paradygmatu:
1) "Morze" "Orientale" jest najwyraźniej najmłodszym kraterem poupadkowym stopnia 8 mającym 259.2 miliona lat.
2) Mamy nadzieję, że chinskie badania ukrytej strony Księżyca potwierdzą wiek przynajmniej jednego ze starszych kraterów.
3) Antypodalna korelacja na Księżycu pogłębia przypuszczenie, że taka korelacja jest uniwersalnym efektem w Kosmosie.
*****************
*****************
Odcinek 13 "Narodziny naszego Księżyca 3507 Ml temu"

Nasz Księżyc powstał 3506.7 milionów lat temu, jako jeden z ostatnich obiektów utworzonych w wyniku skoku stopnia 9 Hierarchii Kosmicznej.
Z nowego paradygmatu:
1) Dichotomia powierzchni Marsa dowodzi, że to Proto-Mars zderzył się z Proto-Ziemią powodując powstanie Księżyca.
2) Nieustanne skracanie roku tropikalnego jest niezbitym dowodem zbliżania się Ziemi do centrum masy w Wenus.
3) Minione zlodowacenia powierzchni Ziemi potwierdzają kosmiczną drogę Ziemi od utworzenia Księżyca do dzisiaj.
*****************
*****************
Odcinek 12 "Obserwowane stopnie Kosmicznej Hierarchii"

Większość poszczególnych stopni naszej Kosmicznej Hierarchii Układu Słonecznego jest dzisiaj dobrze znana w astrofizyce.
Z nowego paradygmatu:
1) Kosmiczna Hierarchia Układu Słonecznego jest faktem potwierdzonym przez liczne obserwacje.
2) Większość obiektów w Pasie Kuipera to Trojany centrum masy rozbitej gwiazdy Andrea.
3) Chmurę Oorta należy zjednoczyć z Pasem Kuipera lub całkowicie z niej zrezygnować.
*****************
*****************
Odcinek 11 "Teoretyczne stopnie Hierarchii Kosmicznej"

Kosmiczna Hierarchia Układu Słonecznego to kwantowa drabina energetycza o regularnie rosnących stopniach.
Z nowego paradygmatu:
1) Droga Mleczna nie jest galaktyką, lecz mostem energetycznym łączącym dwa najwyższe stopnie naszej Hierarchii.
2) Hierarchia Kosmiczna zapewnia optymalną równowagę pomiędzy okresami zaburzeń i spokojnego rozwoju.
3) Hierarchia Kosmiczna to hierarchia kosmicznych okresów czasu regulujących geologiczną i biologiczną ewolucję Ziemi.
*****************
*****************
Odcinek 10 "Idea Kosmicznej Hierarchii Układu Słonecznego"

Kosmiczna Hierarchia Układu Słonecznego to nowa wizja naszego bliskiego i dalekiego sąsiedztwa we Wszechświecie.
Z nowego paradygmatu:
3) Hierarchia Kosmiczna jest energetyczym związkiem struktur gwiazdowych o rosnących romiarach i cyklach kwantowych.
2) Nasza Hierarchia Kosmiczna obejmuje 9 widocznych dzisiaj stopni (poziomów) oddziaływań energetycznych.
3) Cała Hierarchia Kosmiczna jest kwantowana jedną kosmiczną liczbą kwantową, cqn = 1.3662081.
*****************
*****************
Odcinek 9 "Narodziny obecnego Układu Słonecznego"

Narodziny naszego obecnego Układu Słonecznego w olbrzymiej katastrofie kosmicznej 3507 milionów lat temu.
Z nowego paradygmatu:
1) Jowisz nie jest planetą lecz jądrem karłowatej gwiazdy.
2) Ganymede, Callisto i Titan nie są księżycami lecz pierwotnymi planetami tego rozbitego karła.
3) Saturn, Uran i Neptun też nie są planetami lecz pozostałościami tej wielkiej katastrofy kosmicznej.
*****************
*****************
Odcinek 8 "Narodziny pierwotnego Układu Słonecznego"

Nasze Słońce powstało jako układ dwugwiazdowy należący do olbrzymiej Hierarchii Kosmicznej.
*****************
*****************
Odcinek Specjalny 1 "Czy technologia 5G może być szkodliwa?"

Czy technologia 5G może być szkodliwa? Błędna tradycyjna interpretacja widma elektromagnetyczego prowadzi do fałszywych wniosków.
*****************
*****************
Odcinek 7 "Ujednolicona Fizyka Układu Słonecznego"

Jedyną obserwacyjną stałą, którą trzeba znać, aby zdefiniować całą naszą Ujednoliconą Fizykę, jest masa kosmicznej chmury, z której przed miliardami lat powstał poprzednik naszego Układu Słonecznego.
*****************
*****************
Odcinek 6 "Serce Ujednoliconej Nauki"

Najbardziej wewnętrzny "organ" ujednoliconych nauk przyrodniczych to Uniwersalny Potencjał Kreacyjny, źródło tworzenia wszystkich pozostałych kwantów materialno-duchowych we Wszechświecie.
*****************
*****************
Odcinek 5 "Początek i koniec ujednolicenia fizyki"

Pierwsze i ostatnie kroki w naszym ujednoliceniu wszystkich nauk przyrodniczych.
*****************
*****************
Odcinek 4 "Kwantowe Widmo wszystkich możliwych kwantów"

Wspólna biblioteka dla wszystkich możliwych kwantżw materialno-duchowych naszego Wszechswiata. Ona zawiera uniwersalny poziom membran, jak równiez cztery niższe poziomy materii nieożywionej, znane już tradycyjnej nauce, i cztery wyższe poziomy ożywionej materii, włącznie z poziomami kwantów mozgowych i kwantów supermózgu.
*****************
*****************
Odcinek 3 "Zjednoczona Rodzina wielkości fizycznych"

Wieczna zagadka Natury rozwiązana. Wszystkie wielkosci fizyczne, jak i ich stałe i jednostki, zdefiniowane przy pomocy prostego wyrażenia z 20 liter i 2 liczb.
*****************
*****************
Odcinek 2 "Nowy paradygmat naukowy"

Co to jest naukowy paradygmat? Dlaczego musimy go zmienić akurat w naszych czasach? Ujednolicona fizyka pozwala na radykalne uproszczenie naszej wizji Wszechświata.
*****************
*****************
Odcinek 1 "Wprowadzenie"

Wprowadzenie w cykl filmów "Future on Friday" opartych na bazie Ujednoliconej Fizyki, opisujących po raz pierwszy w historiii nauki całą Naturę ożywioną i nieożywioną w jednolity i konsekwentny sposób, łatwo przyswajalny dla każdego.