UP34. Doggerland – ostatnia europejska kraina Neandertalczyków

Doggerland - ostatnia europejska kraina Neandertalczyków, leży dzisiaj pod Morzem Północnym

(artykuł oparty na artykule Esther Widmann "Doggerland, Atlantyda łowców-zbieraczy, leży pod Morzem Północnym", opublikowanym w NZZ 24.07.2018).

Nieco ponad 8000 lat temu tsunami1 ostatecznie zmyło most lądowy między Skandynawią a Wielką Brytanią. Archeolodzy podróżują2 specjalnym statkiem, aby odnaleźć ślady dawnej osady.

Propozycja na fabułę filmu katastroficznego: ludzie widzą, że morze jest coraz bliżej, pochłaniając coraz więcej ich otoczenia. Niektórzy odsuwają się dalej od wody i starają się jak najlepiej pogodzić z tymi, którzy już tam mieszkają. Inni wytrzymują, mając nadzieję, że nie dojdzie do najgorszego. Być może jest też urocza mała dziewczynka, która zawsze nosi mały kapelusz. A potem nadchodzi fala. Wysoka na dziesięć metrów i szybsza niż człowiek może biec. Ostatni obraz filmu to upiornie gładka tafla wody, na której unosi się mały kapelusz...

Nie interesują Cię filmy o zmianach klimatycznych? Nie uważasz, że fabuła jest oryginalna, wszystko już było? Masz rację: wszystko już było, około 6100 r. p.n.e. Poziom morza podnosił się wcześniej o jeden do dwóch metrów na stulecie przez 11 000 lat po zakończeniu epoki lodowcowej, a następnie dość nagle o około 60 centymetrów, a w końcu ogromne tsunami zmyło most lądowy między Wielką Brytanią a tym, co Brytyjczycy lubią nazywać "kontynentem", aż do Skandynawii.

Pod Morzem Północnym znajduje się obszar o powierzchni około 30 000 kilometrów kwadratowych, na którym ludzie3 żyli przez tysiące lat: Doggerland.

1 w dalszej części artykułu czytamy: "Około 8200 lat temu, 800 kilometrów od wybrzeży Norwegii doszło do ogromnego osunięcia ziemi, znanego jako Storegga. Wywołało ono tsunami", o którym tu mowa.

2 w roku 2018.

3 ci ludzie to przedstawiciele ostatniego Gatunku Neandertalczyków (Homo sapiens Neanderthalensis), których nasza Ujednolicona Nauka nazywa "Ewolucyjnymi Atlantami", ponieważ to właśnie ich potomkowie (dzieci, wnuki i prawnuki) umożliwiły dalszą ewolucję naszej Rodziny Homo sapiens, dając początek naszego Rodzaju i Gatunku Homo sapiens Sapiens (porównaj następny diagram).

Naukowcy z Anglii i Belgii właśnie zaczęli badać dno morskie w poszukiwaniu śladów dawnych ludzkich mieszkańców za pomocą specjalistycznego statku. W tym i przyszłym roku1 będą zbierać dane geofizyczne i wydobywać rdzenie wiertnicze z dna morskiego. Vince Gaffney, archeolog z Uniwersytetu Bradford w Anglii, swoje nadzieje wiąże z Brown Bank, 30-kilometrową mielizną między Anglią a Holandią. Głębokość wody w tym miejscu wynosi od 18 do 20 metrów. To właśnie tam koncentrują się dotychczasowe znaleziska archeologiczne. "Do tej pory większość Doggerland była terra incognita z archeologicznego punktu widzenia" - mówi Gaffney. "Gdybyśmy znaleźli osadę, byłaby to wielka sprawa".

Już w XIX wieku kości wymarłych zwierząt lądowych, takich jak tury i mamuty, które wylądowały w sieciach rybackich, dostarczyły konkretnych dowodów na istnienie podwodnego lądu pod Morzem Północnym. W 1931 roku rybacy 40 kilometrów od wybrzeża wydobyli na powierzchnię bryłę torfu zawierającą ozdobny harpun z kości ze środkowej epoki kamienia (mezolit, ok. 9000-4000 p.n.e.) - pierwszy wyraźny dowód prehistorycznej obecności człowieka na dnie morskim. Ale potem Doggerland został w dużej mierze zapomniany na dziesięciolecia. Dopiero w ciągu ostatnich 15 lat naukowcy coraz bardziej koncentrują się na dziedzictwie kulturowym pod Morzem Północnym.

Na dnie morza znaleziono nawet ludzkie szczątki, takie jak kość Neandertalczyka. W 2013 r. łódź rybacka wyciągnęła na powierzchnię ludzką kość czaszki niedaleko Rotterdamu. Niedawno opublikowane datowanie C14 ujawniło wiek około 11 050 lat2. Analiza niektórych izotopów w kości, która może być wykorzystana do rekonstrukcji diety za życia danej osoby, pokazuje, że Źródła białka tego osobnika znajdowały się głównie na lądzie, a nie w morzu. Wynika to z faktu, że w tym czasie morze było jeszcze daleko.

Gaffney i jego koledzy zmapowali obszar za pomocą sejsmiki odbiciowej: Skład geologiczny dna morskiego jest badany za pomocą sztucznie generowanych fal sejsmicznych; technika ta jest zwykle stosowana w usługach firm wydobywających ropę naftową. Naukowcy odkryli sieć rzek - Ren i Tamiza były wtedy znacznie dłuższe niż obecnie - oraz słodkowodne jeziora.

1 pamiętajmy, że oryginalny artykuł pochodzi z roku 2018.

2 był to więc przedstawiciel przedostatniego Gatunku z Rodzaju Neandertalczyków, który nasza Ujednolicona Skala Czasu jednoznacznie przypisuje do Gatunku Regularnych Atlantów (prównaj powyższy diagram).

Tam, gdzie dziś znajduje się Morze Północne, kiedyś był Doggerland. Gaffney twierdzi, że krajobraz ten był bardzo atrakcyjny dla ówczesnych grup mieszkańców. Ja uważam nawet, że ówcześni Neandertalczycy żyli jak w raju. Na równinie pasły się stada ssaków, a ryb i ptaków było pod dostatkiem. Kamienne narzędzia z dna morskiego pokazują, że zwierzęta były polowane i krojone.

"Przez tysiące lat ludzie na południu nie zdawali sobie sprawy, że ich północne wybrzeże jest coraz bliżej" - wyjaśnia Gaffney. "Potem nagle stało się to dość szybko i prawdopodobnie zobaczyli, że ziemia, którą znali jako dzieci, nagle zniknęła". Doggerland był prawdopodobnie tylko wyspą 9000 lat temu.

Około 8200 lat temu, 800 kilometrów od wybrzeży Norwegii doszło do ogromnego osunięcia ziemi, znanego jako Storegga. Wywołało ono tsunami, które pochłonęło wszystkie pozostałe lądy i wyspy. W Anglii falę tę można nadal śledzić 40 kilometrów od dzisiejszego wybrzeża. Ponadto 3000 kilometrów sześciennych osadów o grubości kilku metrów zostało zmytych przez dawny most lądowy. "Nie można wykluczyć, że ludzie mogli powrócić po tsunami, ale podnoszący się poziom morza ostatecznie pochłonął wyspę". Historia Doggerland dobiegła końca. Tysiąclecia dzielą tę historię od archeologów, którzy chcą ją teraz zbadać. A nad nią leży morze.

Nasza Ujednolicona Skala Czasu ustala wszystkie daty z olbrzymią precyzją (jak na diagramie powyżej). Dlatego możemy powiedzieć dokładnie, że Storegga-osunięcie wybrzeża Norwegii miało miejsce w wyniku wstrząsów skorupy ziemskiej w toku skoku kosmicznego stopnia 4 Kosmicznej Hierarchii Układu Słonecznego, którego szczyt był osiągnięty 6658 lat p.n.e. (czyli 8682 lata temu). Należy pokłonić się przed osiągnięciami tradycyjnej nauki, które umożliwiły tak relatywnie poprawne wyniki datowania poszczególnych etapów zakończenia ostatniej epoki lodowcowej i zatopienia Doggerlandu. To czego tradycyjna nauka jednak nawet nie podejrzewała do tej pory, to powiązanie tego geologicznego wydarzenia z ewolucyjnym skokiem kwantowym od Rodzaju Neandertalczyków do naszego Rodzaju Sapiens współczesnego człowieka.

Źródło map: Antiquity 2020 Vol. 94 (378): 1409–1425

https://doi.org/10.15184/aqy.2020.49

Research Article: "A great wave: the Storegga tsunami and the end of Doggerland?" James Walker1 , Vincent Gaffney1,* , Simon Fitch1 , Merle Muru1,2, Andrew Fraser1 , Martin Bates3 & Richard Bates4

Schreib einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert