szybko

1. Ujednoliconej wizji nieożywionego Świata, jaki i Świata żywego dookoła nas i w nas samych, nie można dłużej opisać i zrozumieć przy pomocy fizyki.

2. Do tego potrzeba nowej, uniwersalnej filozofii, filozofii życia w naszym Wszechświecie, który życie umożliwia, ale nie gwarantuje.

3. Dlatego jest dzisiaj szczególnie ważne zdawać sobie sprawę z naszego obowiązku w podtrzymywaniu ewolucji życia jak tylko, i gdzie tylko się da.

4. Ludzkie życie ma znaczenie (artykuł Jürgena Bohla).

Projekt Naturics 2019


Przyszłościowa wiedza o ujednoliconym Wszechświecie przedstawiona w serii filmów w każdy następny piątek roku 2019; począwszy od 7 czerwca 2019.