UP11-Pl. Nasze dusze są źródłem naszego bytu

Opublikowano w wersji oryginalnej 10 listopada 2021 r. przez P. Jakubowskiego na stronie internetowej Naturics.

Nasze dusze są naszymi pierwotnymi istotami, które stworzyły nasze ciała i umysły.

Nasz Wszechświat, w tym wszystkie żywe organizmy, składa się z kwantów materii-ducha (z ich materialnym, przestrzennym rozszerzeniem i duchowym, czasowym doświadczeniem) stworzonych bezpośrednio z Uniwersalnego Potencjału Twórczego (Kwantowej Jedności). Indywidualna część tego Uniwersalnego Potencjału Twórczego była historycznie nazywana "duszą". Każdy żywy organizm ma swoją własną duszę jako swoją pierwotną istotę, swoje własne źródło pochodzenia. Daje ona początek wszystkim kwantom materii i ducha, które tworzą ciało tego organizmu i tworzą jego ducha. Tak więc, w przeciwieństwie do tradycyjnego poglądu, nasza Ujednolicona Nauka sugeruje, że to nasza dusza tworzy nasze ciało i nasz umysł, a nie, że nasze ciało, które rzekomo wyewoluowało (zupełnie niezrozumiale) z jakiegoś niematerialnego bytu, otrzymuje (od kogo, w jaki sposób?) swoją duszę w jeszcze bardziej tajemniczym procesie. W naszym opisie, nasza dusza nie może umrzeć wraz z naszym ciałem; powraca ona do Uniwersalnego Potencjału Twórczego jako energetyczny "odcisk" naszego pobytu na Ziemi.

Ta kwantowa kreatywność generuje wszystkie inne fizyczne właściwości naszego Wszechświata.

Przez wieki rozwoju nauk przyrodniczych człowiek zdefiniował wszystkie wielkości fizyczne, jednostki i stałe. Początkowo jednak nie zdawano sobie sprawy, że wszystkie one są jedynie pochodną pierwotnej Uniwersalnej Jedynki, Kreatywności (Jedności). Dopiero nasza Ujednolicona Fizyka umożliwiła ten krok. Możesz przeczytać na tej stronie internetowej, jak cała fizyka została rozwinięta z poniższej tabeli, a z niej Ujednolicona Nauka i wreszcie Filozofia Uniwersalna.

Schreib einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert