Z11-Pl. Piotr Jakubowski, “Klimat ziemi”

Opublikowano w wersji oryginalnej 9 grudnia 2023 r. przez P. Jakubowskiego na stronie internetowej Naturics.

Piotr Jakubowski jest fizykiem i uniwersalnym filozofem, który rozszerzył swoją Ujednoliconą Fizykę do Ujednoliconego Opisu całego Wszechświata, w tym życia i ludzkiej świadomości. Odkryta przez niego Formuła Wszechświata fundamentalnie zmieni wszystkie nauki przyrodnicze i oparte na nich technologie.

Celem tej niewielkiej, ale ważnej książki jest dostarczenie jak najlepiej uzasadnionych argumentów i wyników badań dotyczących klimatu Ziemi.

Model Naturics dla klimatu Ziemi jest jak dotąd jedynym modelem opartym na osadzeniu Układu Słonecznego w jego rozległej kosmicznej hierarchii. Model ten sprawia, że rekonstrukcja i przewidywanie zmian globalnego klimatu na przestrzeni tysiącleci są nie tylko możliwe, ale i wiarygodne.

Książka rozpoczyna się od pozornie prowokacyjnego pytania: "Czy zmiany klimatu zachodzą również na naszym Księżycu?".

Pierwsza część książki opisuje teoretyczne podstawy modelu Naturics dla klimatu Ziemi. Trzy najważniejsze konsekwencje kwantyzacji Wszechświata to:

1) Ujednolicona Rodzina wszystkich wielkości fizycznych (zdefiniowana w rozdziałach 1.1 i 1.3);

2) Uniwersalne Spektrum Kwantów Materii i Ducha (zdefiniowane w rozdziale 1.2); oraz

3) Kosmiczna Hierarchia Układu Słonecznego (zdefiniowana w rozdziałach 1.4 i 1.5).

Implikacje unifikacji fizyki dla całej nauki są przytłaczające (patrz dodatek do książki). Jedną z najbardziej ekscytujących jest odkrycie Formuły Wszechświata (rozdział 1.3). Nie mniej ekscytujący jest nowy model dzisiejszego Układu Słonecznego, wraz z jego powstaniem ponad 7 miliardów lat temu (rozdziały 2.1 i 2.2). Najważniejszą praktyczną konsekwencją jest zdefiniowanie Uniwersalnej Kosmicznej Skali Czasu, co z kolei prowadzi do nowej, zaskakującej historii ludzkości (rozdział 2.3).

Na tej szerokiej podstawie teorię klimatu Ziemi można sformułować na zaledwie jednej stronie (51).

Ruchy Ziemi (wraz z całym Układem Słonecznym w ramach Hierarchii Kosmicznej) przez strefy przestrzeni kosmicznej o różnych gęstościach energii powodują fluktuacje w intensywności transferu energii na Ziemię, które postrzegamy jako fluktuacje (lub zmiany) w globalnym klimacie Ziemi.

Część 2 książki przedstawia prostą praktyczną metodę obliczania względnych zmian w intensywności tego transferu energii na Ziemię. Modulatory tej intensywności są dowolnie wybierane w modelu klimatu. Długość obliczanego okresu i dokładność obliczeń są również dowolne. Rozdział 3 opisuje (dla tych Czytelników, chcących te obliczenia powtórzyć) wszystkie szczegóły rekonstrukcji i przewidywania klimatu w latach 347-2510, a rozdział 4 robi to samo dla stuleci 20 i 21.

Część 3 książki sięga znacznie dalej w naszą przeszłość, do czasów narodzin naszego współczesnego Rodzaju i Gatunku Homo sapiens Sapiens (rozdziały 5 i 6). Rozdział 7 po raz kolejny ilustruje przewidywania przyszłego rozwoju globalnego klimatu Ziemi w ciągu najbliższych pięciu stuleci.

Konsekwencje obliczonych zmian w globalnym klimacie w bliższej i dalszej przyszłości dla nas, ludzi, są poważne. Najważniejszą z nich jest rychłe wejście w nową "małą epokę lodowcową", która zaczyna się już dziś, pogłębiając się w połowie XXI wieku i osiągając najzimniejszą fazę w XXIV wieku. Musimy przygotować na to nasze dzieci i wnuki. Musimy dać im szansę na przetrwanie tych zimnych faz przy ograniczonych zasobach Ziemi, bez szkody dla światowej demokracji.

Dwa najważniejsze zadania to radykalna ochrona środowiska i restrukturyzacja naszej globalnej społeczności.

Schreib einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert