Konsekwencje Jednolitej Nauki (przegląd)

Ogólne właściwości naszego Wszechświata

1. Nasz obserwowalny Wszechświat powstał z Uniwersalnego Potencjału Stwórczego.

2. Uniwersalnym budulcem naszego Wszechświata są nanocząstki.

3. Pojedynczą fundamentalną interakcją Natury jest transfer energii.

Nasza Kosmiczna Hierarchia

4. Nasz Wszechświat jest energetycznie powiązaną Kosmiczną Hierarchią różnych obiektów.

5. Dynamika naszej Hierarchii Kosmicznej opiera się na Złotej Regule.

6. Wielki Obłok Magellana jest naszą "rodzimą" galaktyką.

7. Wenus znajduje się w centrum masy naszego Układu Słonecznego.

Pochodzenie ziemskich oceanów

8. Długość dnia była zawsze w historii Ziemi w przybliżeniu stała.

9. Średnia temperatura powierzchni Ziemi rośnie powoli od czasu powstania Księżyca.

10. Oceany na Ziemi nie są starsze niż 700-800 milionów lat.

Pochodzenie życia

11. Podstawowe formy życia są uniwersalnym zjawiskiem kwantowym.

12. Stałym źródłem naszego ziemskiego życia jest tropopauza.

13. Kwantowe spektrum materia-duch opisuje całość życia.

14. Kwanty materii-ducha w mózgu składają się z setek neuronów.

15. Kwanty materii-ducha supermózgu są odpowiedzialne za naszą świadomość.

16. Nasze dusze są pierwotnymi istotami tworzącymi nasze ciała i umysły.

Pochodzenie naszego Gatunku

17. Nasz Gatunek jest bezpośrednim potomkiem Gatunku Homo sapiens Neanderthalensis.

18. Nasz współczesny Gatunek ma zaledwie 6744 lat (w roku 2024).

Kilka dodatkowych różnic względem tradycyjnego punktu widzenia

19. Einsteinowska prędkość światła NIE JEST stałą Natury.

20. Elektrodynamika NIE JEST niezależnym opisem Natury.

21. Grawitacja NIE JEST fundamentalną interakcją Natury.

22. Droga Mleczna NIE JEST galaktyką.

23. Powstanie życia NIE JEST dawno zamkniętą historią.

24. Ewolucja do wyżej rozwiniętych organizmów NIE JEST procesem obligatoryjnym.

25. Nasz własny Gatunek NIE JEST celem ewolucji życia.

26. Definicja kwantów jądrowych i kwarków NIE wymaga żadnej siły jądrowej.

27. Cząstki bezmasowe, takie jak tradycyjne fotony, NIE mogą istnieć w naszym Wszechświecie.

Zobacz też całą serię artykułów o konsekwencjach Unifikacji Fizyki: (https://naturics.info/the-newest-publications/).

Schreib einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert